Acest site este unul cu profil publicitar.
Administratorul acestui site nu poate fi tras la răspundere pentru acţiunile escortelor.
Informaţiile din acest site sunt în totalitate ale escortelor.
Nu aveţi dreptul să folosiţi acest site pentru a distribui sau lua poze dacă nu aveţi drepturi legale asupra lor.
Este responsabilitatea dumneavoastră şi vă obligaţi să respectaţi toate condiţiile prezentate.